Siirry suoraan sisältöön

Sateenkaariperheet

Sateenkaariperheet voivat pitää sisällään useitakin vanhempia

Suomi on muuttunut muun maailman mukana. Enää perheeseen ei välttämättä kuulu äiti ja isä, vaan perhe voi olla paljon muutakin. Sateenkaariperheellä tarkoitetaan lapsiperhettä, jossa ainakin yksi vanhemmista edustaa seksuaalivähemmistöä. Esimerkkejä sateenkaariperheistä ovat nais- ja miesparien, transihmisten tai seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluvan yhden vanhemman lapsiperheet. Monet yhdistykset työskentelevät sateenkaariperheiden edun eteen. Lapsen mielestä perhe on paras, kuuluipa siihen ketä tahansa. Tätä näkökulmaa yritetään tuoda esille ihmisille yleisesti ja samalla pyritään parantamaan lainsäädäntöä. Suomen lainsäädäntö on mennyt suuntaan, jossa esimerkiksi mies- ja naisparien avioituminen sallitaan. Sama koskee myös lasten hankkimista yksin tai kumppanin kanssa.

Sateenkaariperheet omaavat siis lähes kaikki samat oikeudet kuin heteroparien perheetkin. Niin kaksi äitiä kuin kaksi isää käsittävät perheet ovat Suomen lain edessä täysivaltainen perhe.

Kaksi äitiä tai kaksi isää

Kahden naisen tai kahden miehen yhdessä perustama perhe on yleisin esimerkki sateenkaariperheestä. Tällaisia perheitä löytyykin Suomesta jo useita. Nais- ja miespareilla on lukuisia eri tapoja hankkia lapsia. Joskus apuna voidaan käyttää ystävää ja toisinaan käännytään lääketieteen puoleen.

Nais- ja miesparit voivat saada tuttaviltaan apua lapsen hedelmöittämiseen. Toisaalta taas naisparien on mahdollista suorittaa keinohedelmöitys. Myös adoptoiminen on yleistä. Sateenkaariperheet voivat adoptoida lapsen joko Suomesta tai ulkomailta. Prosessi on kuitenkin pitkä ja sen aikana tulee käydä läpi monenlaisia haastatteluja ja valmennuksia. Prosessi voi viedä vuosia.

Sateenkaariperheet voivat pitää sisällään useitakin vanhempia

Kumppanuusvanhemmus voimavarana

Kumppanuusvanhemmuus on yksi keino saada perhe. Se tarkoittaa sitä, että yksinäinen nainen ja mies haluavat lapsen. He eivät kuitenkaan halua romanttista suhdetta toistensa kanssa. Lapsi hankitaan yhdessä lääketieteellisin menetelmin ja lapsesta ja hänen kasvatuksestaan huolehditaan yhdessä. Tällöin lapselle voidaan taata vähintään kaksi turvallista aikuista hänen elämänsä turvaksi.

Monille niin sanotuille apilaperheille kumppanuusvanhemmuus on oikeastaan ainoa vaihtoehto. Apilaperheistä puhuttaessa puhutaan lapsen biologisista vanhemmista sekä heidän kumppaneistaan. Monesti apilaperheiden toinen osapuoli on miespari ja toinen osapuoli naispari. Molemmat perheet ovat lasten kanssa vuorotellen, huoltajuus jaetaan ja lapsen kasvatuksesta ja häneen liittyvistä asioista keskustellaan yhdessä siten, että kaikilla on päätösvaltaa.

Sateenkaariperheet Suomessa

Suomessa sateenkaariperheet saavat paljon parempaa kohtelua osakseen kuin monissa muissa maissa. Tämä nettisivusto, Äitiyslaki haluaa tuoda esille sateenkaariperheisiin liittyviä myyttejä. Käytännössä perheet ovat siis samanlaisia kuin heteroparien perheetkin, mutta niiden tavat hankkia lapsia ovat toiset. Sateenkaariperhe voi kohdata ennakkoluuloja ja joskus jopa lapsia on kiusattu kahden äidin tai kahden isän vuoksi. Näihin tapauksiin on kuitenkin Suomessa puututtu kiitettävän tehokkaasti, mikä on lapsen kannalta parasta.

Sillä ei loppujen lopuksi olekaan väliä, kuuluuko perheeseen äiti ja isä, vai vaihtoehtoisesti kaksi samaa sukupuolta olevaa vanhempaa. Lapselle juuri se oma perhe on paras ja niin sen täytyykin olla. Sateenkaariperheet huolehtivat lapsen asioista ja kasvatuksesta ihan samaan tapaan kuin heteropariskuntakin. Suomen lainsäädännössäkin on alettu arvostamaan sateenkaariperheitä siinä missä heteroparienkin perheitä.

Sateenkaariperheet voivat pitää sisällään useitakin vanhempia