Lakivaliokunta edellyttää sateenkaariperheiden lasten aseman huomioimista

Myös eduskunnan lakivaliokunta on nyt sitä mieltä, että hedelmöityshoitolakia on tulevaisuudessa muutettava lapsen edun huomioimiseksi sateenkaariperheissä. Käytännössä tämä tarkoittaisi ainakin äitiyslain säätämistä.

Valiokunta antoi tänään perjantaina 11.12.2015 mietintönsä hallituksen esityksestä tasa-arvoisen avioliittolain liitelaeista. Esityksessään hallitus jätti esittämättä hedelmöityshoitolain muutosta, ja siten äitiyslakia.

”[Hedelmöityshoitolain n]ykytilan säilyttäminen avioliittolain muuttuessa sukupuolineutraaliksi ei saadun selvityksen valossa ole yhdenvertaisuussyistä ihanteellinen eikä lapsen edun kannalta ongelmaton. Valiokunta pitää tärkeänä, että hedelmöityshoitolain muutostarpeita jatkossa arvioidaan kiinnittäen erityistä huomiota vanhemmuuteen ja lapsen asemaan liittyviin kysymyksiin.”

Valiokunta kannattaa myös translain uudistamista. Transihmisten lasten oikeusturva on edelleen täysin auki.

Lakivaliokunnan koko mietintö: www.eduskunta.fi/FI/vaski/mietinto/Sivut/LaVM_7+2015.aspx

Allekirjoita kansalaisaloite: www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/1669

Lisätietoa kansalaisaloitteesta ja kampanjasta: www.äitiyslaki.fi